• DORADZTWO PRAWNE

  • MEDIACJE

PATRIUS

O MNIE

Nazywam się Piotr Kurcz, jestem prawnikiem oraz mediatorem. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Teologii Rodziny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Kwalifikacje mediatora uzyskałem kończąc specjalistyczne szkolenie w warszawskim ośrodku mediacyjnym Mediatorzy.pl. Jestem członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Pracuję dla osób fizycznych, stowarzyszeń oraz startupów. W szczególności, świadczę pomoc prawną osobom doświadczającym wykluczenia społecznego oraz osobom i rodzinom, które doświadczyły śmierci dziecka przed jego urodzeniem.

Specjalizuję się w kryzysowym doradztwie prawnym, działając w wybranych obszarach prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa karnego.

Patrius to moja inicjatywa, służąca jako narzędzie do promowania kultury prawnej i idei obywatelskości.

Lubię ludzi. Patrzę i słucham uważnie. Wspieram dobre projekty.

Misją projektu Patrius jest gotowość do przyjścia z pomocą prawną każdemu, kto znajdzie się w trudnej sytuacji. Poprzez szkolenia i konsultacje indywidualne Patrius chce dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa prawnego, uwrażliwiać ich na sprawy społeczne, promować ideę obywatelskości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPRASZAM DO KONTAKTU